Reference

 • Český rozhlas - systém SAS-PBX
 • E.ON Česká republika, s.r.o. - systém SAS-PBX
 • České vysoké učení technické Praha - systém SAS-PBX
 • Ministerstvo vnitra SK, Slovensko - systém SAS-PBX
 • Veletrhy Brno a.s. - systém SAS-PBX
 • OKD, a.s. - systém SAS-PBX
 • Home Credit a.s. - systém SAS-PBX
 • Parlament PL, Polsko - systém SAS-PBX
 • Anwil Wloclawek, Polsko - systém SAS-PBX
 • energiaPRO Wroclaw, Polsko - systém SAS-PBX
 • BRE Bank Warszawa, Polsko - systém SAS-PBX
 • Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta - systém SAS-PBX
 • Báňská záchranná služba Ostrava - systém SAS-PBX
 • Univerzita Hradec Králové - systém SAS-PBX
 • Středočeská energetika, a.s. - systém SAS-PBX
 • České dráhy, a.s. - systém SAS-PBX
 • Východočeská plynárenská, a.s. - systém SAS-PBX
 • Pražská teplárenská, a.s. - systém SAS-PBX
 • Univerzita Pardubice - systém SAS-PBX
 • ČEZ, a.s. - systém SAS-PBX
 • Severomoravská plynárenská, a.s. - systém SAS-PBX
 • Bonatrans, a.s. - systém SAS-PBX
 • TES Vsetín, s.r.o. - systém SAS-PBX

Kam pokračovat?