Případová studie implementace systému SAS-PBX v bankovní instituci s 2000+ pobočkami

21.2.2022

Zákazník provozuje několik telefonních ústředen v české a slovenské republice. Navíc má v provozu velmi zatížené call centrum s několika milióny hovorů měsíčně. Systém SAS-PBX je provozován a aktivně zákazníkem využíván od roku 2007 až doposud a neustále aktualizován na poslední verzi.

Cílem nasazení systému SAS-PBX bylo několik klíčových bodů:

 • implementovat centrální administraci poboček a mobilních telefonů
 • zajistit rozúčtování telekomunikačních nákladů na nákladová střediska
 • automatizovat centrální telefonní seznam
 • umožnit detailní analýzu provozu call centra

 

Konečný stav po implementaci systému SAS-PBX zahrnuje následující:

 • instalace 1ks serverů SAS-PBX
 • administrace ústředen probíhá z centrálního serveru, centrální  administrátor uděluje oprávnění ostatním uživatelům v systému v rámci
 • import personalistiky a hierarchie  je prováděn automaticky jednou denně ze systému personalistiky
 • rozúčtování telekomunikačních nákladů probíhá automaticky jednou měsíčně odesláním do ekonomického systému
 • uvedení do provozu centrálního telefonního seznamu, který zcela nahradil neaktualizovaný seznam
 • napojení centrálního dohledového systému na systém SAS-PBX (alarmy na ústřednách, zátěže trunků, stavy sw SIP klientů, stavy nahrávání)
 • analýza CDR a QoS záznamů v pravidelných intervalech 15min
 • automatické restarty a odhlášení nevyužívaných SIP klientů
 • automatické generování telefonních seznamů pro koncové IP/SIP klienty