Případová studie implementace systému SAS-PBX ve státní instituci s 50000+ pobočkami

22.2.2022

Zákazník provozuje rozsáhlou síť desítek telefonních ústředen geograficky rozptýlených v různých oblastech. Síť je rozdělena na topologické oblasti s množstvím uživatelů a správců systému SAS-PBX. Systém je provozován a aktivně využíván od roku 2008 až doposud a neustále aktualizován na poslední verzi.

Cílem nasazení systému SAS-PBX bylo několik klíčových bodů:

 • implementovat centrální administraci poboček a mobilních telefonů
 • zajistit rozúčtování telekomunikačních nákladů na nákladová střediska a soukromé subjekty
 • automatizovat rozúčtování soukromých telefonních volání
 • automatizovat centrální a regionální telefonní seznamy
 • integrovat regionální spojovatelská pracoviště

 

Konečný stav po implementaci systému SAS-PBX zahrnuje následující:

 • instalace 2ks serverů SAS-PBX (produkční a záložní) v různých geografických lokalitách
 • administrace všech 98 ústředen probíhá z centrálního serveru, centrální  administrátor uděluje oprávnění ostatním uživatelům v systému v rámci
 • import personalistiky a hierarchie  je prováděn automaticky jednou denně ze systému SAP
 • rozúčtování telekomunikačních nákladů probíhá automaticky jednou měsíčně odesláním do systému SAP a zároveň jsou odesílány emaily o rozpisu nákladů vedoucím jednotlivých odborů, do systému jsou importovány veškeré faktury externích operátorů (telefonní hovory, pronájmy datových okruhů)
 • účastníci potvrzují jednou měsíčně soukromá volání v účastnických funkcích modulu SAS webDIR, hovorné je exportováno do SAP a automaticky strhnuto ze mzdy
 • uvedení do provozu centrálního telefonního seznamu, který zcela nahradil neaktualizovaný seznam, spuštění dalších 8 regionálních telefonních seznamů
 • bylo nahrazeno stávajících 8 operátorských pracovišť ve dvou regionech, celkem bylo zprovozněno 20 operátorských pracovišť v 8 regionech, pracoviště jsou autonomní nezávislá na centrálním serveru SAS-PBX
 • systému SAS-PBX byl napojen na centrální dohled HP Open View, sběr trapů z modulu SAS SNMP Agent