Případová studie implementace systému SAS-PBX na univerzitě s 1500+ pobočkami

18.2.2022

Zákazník provozuje jednu telefonní ústředen. Systém SAS-PBX je provozován a aktivně zákazníkem využíván od roku 2003 až doposud a neustále aktualizován na poslední verzi.

Cílem nasazení systému SAS-PBX bylo několik klíčových bodů:

  • implementovat centrální administraci poboček
  • zajistit rozúčtování telekomunikačních nákladů na nákladová střediska
  • automatizovat centrální telefonní seznam
  • definovat topologické umístění poboček

 

Konečný stav po implementaci systému SAS-PBX zahrnuje následující:

  • instalace 1ks serverů SAS-PBX
  • administrace ústředen probíhá z centrálního serveru, centrální  administrátor uděluje oprávnění ostatním uživatelům v systému v rámci
  • import personalistiky a hierarchie  je prováděn automaticky jednou denně ze systému personalistiky
  • rozúčtování telekomunikačních nákladů probíhá automaticky jednou měsíčně odesláním do ekonomického systému
  • uvedení do provozu centrálního telefonního seznamu, který na jednotlivých vstupech do budov univerzity poskytuje přehledné kontaktní informace a lokalizaci zaměstnanců