Administrační systém SAS-PBX pro správu telekomunikačního
prostředí společnosti.

Koncepcí a variabilitou parametrů pokryje jak požadavky menších firem, tak především i velkých korporátních společností s tisícovkami zaměstnanců a telefonních poboček.

VÍCE INFO DOMLUVIT SCHŮZKU
2_intro-img.png
icon arrow

Pro koho je SAS-PBX

Máte potíže s údržbou relevantních telekomunikačních informací?

Potřebujete efektivně spravovat korporátní telefonní seznamy?

Chcete přesně vyúčtovat náklady na telekomunikační služby?

Charakteristika systému SAS-PBX

5_ico-character-01.svg

Efektivní systém pro správu a administraci telekomunikačního zázemí společnosti (ústředny, pobočky, účastníci, tarifikace, telefonní seznamy, operátorská pracoviště, systémové nástroje, dohledové nástroje,...)

6_ico-character-02.svg

Koncepcí a variabilitou parametrů pokryje požadavky menších firem ale především také velkých korporátních společností s tisícovkami zaměstnanců a telefonních poboček

7_ico-character-03.svg

Vyznačuje se jednoduchým ovládáním bez nutnosti distribuce aplikace k uživatelům, protože veškerá administrace je realizována přes webové rozhraní a pro svoji činnost vyžaduje pouze internetový prohlížeč

8_ico-character-04.svg

Důsledná prointegrace jednotlivých modulů systému výrazně urychluje a usnadňuje správu nezbytných informací

9_ico-character-05.svg

Multiuživatelskému a multitenantní prostředí umožňuje koordinovat práci uživatelů v rozsáhlém telekomunikačním prostředí

10_ico-character-06.svg

Aktivní kontrola integrity dat zabezpečuje naprostou korektnost a validitu veškerých administrovaných informací

Přínosy systému

 1. Organizace procesů ve společnosti: správa poboček / správa mobilních telefonů / servisní zásahy

 2. Přehledná správa a kontrola nad telekomunikačním zázemím společnosti

 3. Integrace telekomunikačních informací s dalšími agendovými systémy

 4. Efektivní údržba centrálních i lokálních telefonních seznamů

 5. Aktivní kontrola integrity a relevance dat

 6. Synchronizace parametrů na ústřednách

 7. Podpora optimalizace telefonní sítě (analýza zatížení, statistiky chyb)

 8. Kontrola telekomunikačních nákladů > finanční úspory

 9. Distribuce kompetencí prostřednictvím multi uživatelského a multitenantního prostředí s definicí oprávnění

 10. Důsledné logování veškerých akcí a změn v systému s dlouhodobou historií

Ústředny

Ústředny

Podpora administrace ústředen Cisco Call Manager, AAstra Mx-One a Ericsson MD110 ve všech verzích.

 • podpora administrovaných a neadministrovaných ústředen
 • automatický import parametrů a konfigurace ústředny
 • jednotné prostředí pro konfiguraci poboček
 • identifikace poboček a účastníků v rámci konfigurace
 • aktivní kontrola integrity dat
 • nástroje pro údržbu integrity
 • kontrola dat ústředna <-> databáze, ústředna <-> ústředna
 • kontrola jmen, oprávnění poboček
 • validita přesměrování, nastavení zkrácených voleb
 • virtualizace ústředen
 • skupiny omezení parametrů
 • podpora multitenantního přístupu

Pobočky a zařízení

Pobočky a zařízení

Uživatelsky přívětivé a jednoduché GUI pro administraci všech dostupných parametrů poboček a navazujících zařízení.

 • administrace poboček (analogové, digitální, IP, SIP, SCCP, ISDN, ...)
 • administrace gateway, device a number
 • administrace skupin
 • konfigurace telefonních přístrojů, programovaní kláves, nastavení služeb, speed-dials, services
 • operace s pobočkama, změna čísla, změna účastníka
 • detailní log změn a historie operací s pobočkou (vznik, převody, změna parametrů, …)
 • podrobný filtr výpisu poboček
 • přímá vazba na tarifikaci poboček (modul SAS Accounting, SAS Accounting Limit Monitor)
 • přímá vazba na telefonní seznamy (modul SAS webDIR)
 • hromadné operace nad evidenčními parametry

Účastníci

Účastníci

Kompletní vedení agendy účastníků a vlastníků poboček s možností definice hierarchické struktury.

 • komplexní správa účastníků (zaměstnanec, osoba, zařízení, firma, místnost, ...)
 • správa hierarchické struktury společnosti, automatické generování na základě číselníků
 • evidence osobních údajů, hierarchického začlenění, topologického začlenění
 • evidence číselníkových údajů, doplňkové textové popisy, profesní začlenění
 • konfigurace přístupu do modulu SAS webDIR
 • vazba na modul SAS Accounting, nastavení volaných čísel účastníka pro účely statistik a reportů
 • integrace s externími zdroji dat (Active Directory, LDAP, SAP, personalistika)
 • podrobný filtr výpisu účastníků

Topologie poboček

Topologie poboček

Kompletní vedení agendy topologického umístění poboček v mapových podkladech.

 • definice topologické hierarchie, Firma-Město-Budova-Patro-Kancelář-Zásuvka
 • definice GPS pozice budovy v mapě s vazbou na modul SAS webDIR
 • rozmístění zásuvek na pozadí schématického podkladu patra s vazbou na modul SAS webDIR
 • definice kabelové trasy s možností popisu až 20 průchozích uzlů
 • reporty topologie umožňující zobrazit jednoduchou ranžírovací knihu
 • informační servis účastníků dle topologie

Integrita dat

Integrita dat

Systém nabízí efektivní nástroje pro aktivní kontrolu integrity a relevance dat na ústřednách.

 • automatická kontrola integrity dat
 • kontrola vazeb ústředna <-> databáze, ústředna <-> ústředna
 • kontrola jmen, oprávnění poboček, zkrácených voleb
 • kontrola vazby účastnická databáze <-> personalistika
 • reporty kontroly integrity
 • automatická / manuální korekce chyb integrity

Správa alarmů

Správa alarmů
 • přehled alarmů v hierarchii ústřednen
 • přehled účastníků zasažených poruchou
 • automatická identifikace alarmů
 • historický přehled alarmů
 • doplňující informace (popis odstranění, …)

Parametry ústředen

Parametry ústředen

Automatický import kompletní konfigurace ústředen poskytuje detailní přehled parametrů.

 • výpis parametrů
 • tisk parametrů
 • vyhledávání, řazení
 • přímé vyčtení z ústředny

 

Multitenantní architektura

Multitenantní architektura

Multitenantní prostředí systému umožňuje koordinovat práci velkého množství uživatelů v rozsáhlém telekomunikačním prostředí.

 • definice uživatelských rolí
 • definice oprávnění na ústředny, moduly, účastnickou hierarchii a topologii poboček
 • virtualizace telekomunikačního prostředí
 • virtualizace ústředen na úrovni omezení konfiguračních parametrů

 

 

SAS webDIR

SAS webDIR

Modul webové aplikace, která zajišťuje prezentaci databáze účastníků SAS v intranetovém telefonním seznamu. V detailu účastníka je k dispozici velké množství informací mimo jiné hierarchické začlenění ve firemní struktuře, fyzické umístění pobočky a další. Prostřednictvím přístupového jména a hesla má každý účastník přístup k individuálním funkcím, jako je detailní rozpis hovorů poboček a firemních mobilních telefonů, přesměrování pobočky nebo nastavení aktivního profilu osobních čísel. Modul umožňuje přístup ke správě soukromých telefonních čísel a disponuje rozhraním pro zadání servisního požadavku modulu SAS Agenda. Modul umožňuje přímé vytáčení z aplikace přes rozhraní CSTAIII.

SAS Accounting Connector

SAS Accounting Connector

Modul pro import a zpracování tarifikačních dat. Modul poskytuje nástroje pro generování tarifikačních reportů a celkové rozúčtování tarifikačních nákladů.

 • kompatibilní s tarifikačními systémy CALOM, TABS, ALLVIN, INTELIX
 • ruční nebo automatické generování tarifikačních reportů
 • různé typy analytických reportů
 • detailní definice parametrů reportu
 • podpora více druhů cen
 • zpracování tarifikačních podkladů od operátorů
 • přesné rozúčtování, zohlednění slev a paušálních výdajů
 • grafická prezentace a exporty do html, pdf, xlw a další
 • přehledné statistiky volajících a odchozích ústředen
 • statistiky a historie importu tarifikačních dat
 • automatické importy dat z tarifikací
 • manuální importy tarifikačních dokumentů od operátorů

 

SAS Agenda

SAS Agenda

Modul umožňuje vedení agendy pobočkových a technických informací, které souvisí s telefonními čísly a přístroji.

 • evidence informací
 • desítky číselníkových a textových doplňkových informací
 • definice skupin informací
 • hromadné operace
 • periodické vyčítání informací z koncových zařízení
 • sériové číslo zařízení, aktuální firmware, kvalita uskutečněných hovorů
 • připojený port a nadřazené zařízení, síťové informace
 • agenda servisních požadavků
 • definice priority, druhu a termínu splnění požadavku
 • přidělování zodpovědných osob
 • sledování stavu požadavku
 • historie zpracování požadavku

SAS Traffic Monitor

SAS Traffic Monitor
 • měření zatížení a provozu na ústřednách MD110 a MX-ONE
 • analýza poboček, trunků, route, operátorky, gateways, virtuální ústředny
 • měření provozu z CDR a CMR záznamů
 • statistické zpracování chybových kódů v online režimu
 • tabulková a grafická prezentace dat

SAS CDR Processing

SAS CDR Processing

Modul pro import a zpracování CDR a CMR záznamů. Součástí modulu jsou následující funkční celky:

 • SAS CDR Server
  • automatický import CDR záznamů z ústředen (CISCO CCM, MX-ONE)
  • import probíhá v technologicky co nejkratší časové době. Obvykle lze importovat záznamy se zpožděním do 5 minut od vzniku záznamu na ústředně
  • automatické spouštění CDR Monitoringů, analýzu zpracovaných dat a generování alarmů nebo SNMP trapů do nadřazených dohledů
 • SAS CDR Reporting
  • generování CDR reportů
  • detailní definice parametrů reportu
  • vyhledávání chybových hovorů až na úroveň detailu záznamu (origin, destination, kvalita hovoru, cause value, …)
  • tabulková a grafická prezentace dat, exporty
 • SAS CDR Monitor
  • nastavení notifikací a podmínek
  • nastavení alarmů do modulu SAS Event Monitor a SNMP trapů
 • SAS CDR Overview
  • přehledné zobrazení vybraných CDR Monitorů na jedné obrazovce
  • rozdílové hodnoty za předchozí periody, zobrazení trendu chybových stavů

 

SAS NetObjects Manager

SAS NetObjects Manager

Modul umožňuje integraci a dohled síťových objektů. Podporované prvky jsou CISCO GW a CISCO CDP zařízení.

 • podporované typy objektů: voice gateways, routers, switches
 • import CDR záznamů do modulu SAS CDR Processing, napárování podle NTP a čísel
 • integrace objektů do stromů HW konfigurace, lokalizace v topologii a mapách
 • identifikace koncových bodů podle IP, CDP, sys description, konfigurace
 • operace nad síťovými objekty (restart, vypnutí zapnutí E1/BRI, aktuální vytížení BOXu, …)

 

SAS Map Server

SAS Map Server

Modul autonomního mapového serveru, v případě, že uživatelé nemají přístup na veřejné OSM data.

 

Možnosti integrace SAS-PBX

Možnosti integrace SAS-PBX
 • propojení s personalistikou
  • automatický import a generování hierarchie
  • export kontaktních informací
  • export telekomunikačních nákladů
 • propojení se systémem Helpdesk
 • propojení se systémy EZS
  • kontaktní informace pro účely systému v případě incidentů
 • propojení se systémem GIS a pasportizace
  • automatický import topologie do SAS-PBX (město, budova, patro, místnost, ….)
  • provázanost na pasportizaci bezpečnostních zařízeni

 

Reference zákazníků

Časté dotazy

Můžeme systém propojit s personalistikou ?

Ano, systém SAS-PBX je připraven na integraci s personalistikou. Typicky jsou do systému importovány veškeré dostupné informace a také hierarchická struktura.

Umožňuje systém import externích tarifikační podkladů ?

Ano, systém SAS-PBX umožňuje import tarifikační podkladů od poskytovatelů mobilních nebo datových služeb (O2, T-Mobile, Vodafon, Orange, …). Mimo to lze systém propojit s externími tarifikačními systémy, např. CALOM, TABS, ALLVIN nebo INTELIX.

Podporuje systém také starší verze ústředen ?

Ano, systém SAS-PBX podporuje verze ústředen Ericsson MD110 verze BC8 až BC13, Mitel MX03 až MX07 a Cisco 8.0 až 12.5.

Co znamenají pojmy pobočka a účastník ?

Pobočkou v systému SAS-PBX je myšlen telefonní přístroj nebo konfigurace, která má přidělené telefonní číslo. Pobočk je nakonfigurovaná na ústředně a má určité parametry a typ (digitální, IP, SIP, analogová ...). Účastník je skutečný vlastník, kterým může být osoba, firma nebo třeba místnost. Účastník nese informace o jménu a zařazení v rámci hierachie. Pobočka může v systému SAS-PBX mít pouze jediného účastníka - vlastníka.

Jak funguje aktivní kontrola integrity dat ?

Systém SAS-PBX importuje automaticky kompletní konfiguraci administrovaných ústředen. Má tedy naprosto přesný přehled o počtech a typech poboček na ústřednách a jejich parametrech. Systém automatické kontroly integrity porovnává tuto konfiguraci se stavem v databázi a jednotlivé vazby poboček na účastníky. Díky této kontrole systém upozorní, že na ústředně existuje pobočka, která nemá odpovídající vazbu na konkrétní osobu a tím pádem hovorné na této pobočce nemusí být správně naúčtováno. Naopak může systém upozornit, že došlo na ústředně ke změně konfigurace, která byla provedena mimo konfigurační rozhraní SAS-PBX, například došlo ke zvýšení oprávnění pobočky. Systém kontroluje také správnost konfigurace jmen s vazbou na personální systém nebo nekorektní přesměrování pobočky.

Umožňuje systém zobrazit více účastníků na pobočce, když mají v dílně pouze jeden telefon ?

Ano, systém SAS-PBX podporuje tzv. paralelní účastníky, kdy lze jedné pobočce nastavit více účastníků, kteří jsou pak zobrazeni v aplikaci SAS webDIR. Vlastník pobočky zůstává vždy jako jediný.

Kontaktujte nás