Administrační systém SAS-PBX

Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110, AAstra MX-ONE a CISCO Call Manager s přímou vazbou na telefonní seznam organizace, tarifikační systém a další doplňující aplikace. Veškerá administrace je realizována přes webové rozhraní a pro svoji činnost vyžaduje pouze Internetový prohlížeč.

 
 
 

Charakteristika systému

SAS-PBX Schéma systému SAS

 • efektivní systém pro správu a administraci telekomunikačního zázemí společnosti (ústředny, pobočky, účastníci, tarifikace, telefonní seznamy, operátorská pracoviště, ….)
 • koncepcí a variabilitou parametrů pokryje požadavky menších firem ale především také velkých korporátních společností s tísícovkami zaměstnanců a telefonních poboček
 • vyznačuje se jednoduchým ovládáním bez nutnosti distribuce aplikace k uživatelům, protože veškerá administrace je realizována přes webové rozhraní a pro svoji činnost vyžaduje pouze internetový prohlížeč IE
 • důsledná prointegrace jednotlivých modulů systému výrazně urychluje a usnadňuje správu nezbytných informací
 • multiuživatelskému prostředí umožňuje koordinovat práci uživatelů v rozsáhlém telekomunikačním prostředí
 • aktivní kontrola integrity dat zabezpečuje naprostou korektnost a validitu veškerých administrovaných informací
 • způsob vývoje systému přizpůsobuje systém požadavkům zákazníků
 • - osobní přístup k zákazníkovi
 • - typický zákazník systému SAS je společnost s rozsáhlou organizační strukturou a velkým počtem poboček
 • - individuální implementace systému zohledňuje konkrétní potřeby zákazníka
 
 

Ústředny

SAS-PBX Ústředny

 • administrace nad sítí ústředen
 • automatické importy konfigurace a parametrů
 • podpora migrace poboček
 • kontrola integrity dat na ústřednách
 • virtualizace ústředen
 • - skupiny omezení parametrů
 • - distribuce administrace mezi uživatele
 • - pronájem kapacity ústředny
 • administrované ústředny
 • - Ericsson MD110 (od BC8)
 • - AAstra MxOne (3.x,4.x,5.x,6.x)
 • - Cisco Call Manager (4.2,6.x,7.x,8.x,9.x,10.x,11.x,12.x)
 • neadministrované ústředny
 • - externí a mobilní operátoři
 • - stávající ústředny zákazníka
 • - virtuální ústředny (speciální význam v rámci systému SAS)
 
 

Pobočky

SAS-PBX Pobočky

 • administrace
 • - poboček (analogové, digitální, externí, mobilní, IP, SCCP, SIP, ISDN, … )
 • - skupin (pickup, hunting, ACD)
 • - zkrácených voleb, autorizačních (account) kódů
 • - devices, numplan
 • operace s pobočkama
 • - změna čísla
 • - změna účastníka
 • nastavení telefonních přístrojů
 • - programovaní kláves
 • - nastavení služeb
 • - speed-dials, services
 • detailní log změn a historie operací s pobočkou (vznik, převody, změny parametrů, …)
 • podrobný filtr výpisu poboček
 • přímá vazba na tarifikaci poboček (modul SAS Accounting, SAS Accounting Limit monitor)
 • přímá vazba na telefonní seznamy (modul SAS webDIR)
 
 

Vytvoření pobočky

SAS-PBX Nová MD110/MxOne pobočkaSAS-PBX Nová CCM pobočka

 • popisy pobočky
 • - druh linky, význam pobočky, popis pobočky
 • - uživatelský definovatelné popisy
 • - definice paralelních účastníků na pobočce
 • tarifikace (modul SAS Accounting)
 • - zápis informací pobočky do tarifikačních záznamů
 • - modul pro definici a aktivní kontrolů limitů hovorného (SAS Accounting Limit Monitor)
 • telefonní seznamy (modul SAS webDIR)
 • - začlenění do telefonního seznamu nebo skupiny seznamů
 • - podpora paralelních účastníků
 • nastavení systémových parametrů
 • definice topologie pobočky
 
 

Editace pobočky

SAS-PBX Editace pobočky

 • modifikace zkrácených voleb účastníka
 • změna parametrů pobočky
 • detailní přehled parametrů
 • kontrola integrity dat na ústřednách
 
 

Účastníci

SAS-PBX Účastníci

 • účastníkem může být zaměstnanec, osoba, zařízení, firma …
 • možnost integrace s externími zdroji dat (Active Directory, LDAP, SAP, personalistika)
 • detailní popis účastníka
 • - uživatelské a systémové číselníky
 • - uživatelské popisy
 • - rozsáhlé účastnické parametry a doplňkové informace
 • - fotografie účastníka a další kontaktní informace
 • začlenění do hierarchie společnosti
 • - automaticky generována na základě číselníku (rychlá tvorba struktury, jednodušší integrace)
 • - přesuny v hierarchii
 • vazba na tarifikaci (modul SAS Accounting)
 • - nastavení volaných čísel účastníka pro účely statistik a reportů
 • vazba na telefonní seznamy (modul SAS webDIR)
 • podrobný filtr výpisu účastníků
 
 

Správa alarmů

SAS-PBX Přehled alarmů

 • automatická identifikace alarmů
 • upozornění na e-mail nebo pomocí SMS
 • historický přehled alarmů
 • přehled alarmů v hierarchii ústřednen
 • přehled účastníků zasažených poruchou
 • doplňující informace (popis odstranění, …)
 
 

Integrita dat

SAS-PBX Integrita dat

 • automatická kontrola integrity dat
 • - vazby ústředna-databáze, ústředna-ústředna
 • - jména, oprávnění poboček, zkrácené volby
 • - vazby účastnická databáze-personalistika
 • zasílání reportů (výsledků kontroly integrity) administrátorům
 • automatická / manuální korekce chyb integrity
 
 

Parametry ústředen

SAS-PBX Parametry ústředen

 • výpis parametrů
 • tisk parametrů
 • export do souboru
 • vyhledávání, řazení
 • přímé vyčtení z ústředny
 
 

Topologie poboček

SAS-PBX Topologie poboček

 • definice topologie zásuvek, definice topologické pozice pobočky
 • možnost integrace s externími ydroji dat (pasportizace budov a místostí)
 • popis ranžírovacích pozic a zásuvek, zkrácená ranžírovací kniha
 • zobrazení v telefonních seznamech (modul SAS webDIR)
 • evidence paralelních zásuvek
 • popisy kabelových tras
 
 

SAS webDIR telefonní seznam

SAS-PBX Detail účastníka v telefonním seznamu modulu SAS webDIRSAS-PBX Telefonní seznam modul SAS webDIR

 • tvoří nádstavbu aplikace SAS PBX
 • přímá vazba na skutečný stav poboček a zkrácených voleb v ústřednách
 • možnost vedení více nezávislých telefonních seznamů
 • přímá vazba na topologii poboček (externí linky, sdílení poboček více osobami, vyhledávání)
 • vyhledávání podle parametrů (jmen, firem, útvaru, ...)
 • vyhledávání podle topologických parametrů (lokalita, budova, patro nebo kancelář)
 • doplňující informace o účastníkovi
 • začlenění účastníka podle definovatelných parametrů (specifikace zákazníka)
 • export do souboru (csv, txt, ...)
 • intranetová aplikace, přístup přes Internetový prohlížeč
 
 

SAS webDIR účastnické funkce

SAS-PBX Odsouhlasení soukromých hovorů v modulu SAS webDIRSAS-PBX rozhraní pro servisní požadavky v modulu SAS webDIR

 • autorizace prostřednictvím login a hesla
 • systémové účastnické funkce
 • - přehled hovorů na pobočkách a mobilních telefonech
 • - rozpis a odsouhlasení soukromých hovorů
 • - rozhraní pro správu servisních a jiných požadavků
 • možnost rozšíření o další zákaznické funkce
 
 

SAS Accounting Conector Tarifikace

SAS-PBX TarifikaceSAS-PBX Tarifikační report

 • přímá vazba na tarifikační systém CALOM, TABS, ALLVIN, INTELIX
 • externí operátoři (O2, T-Mobile, Vodafon, …)
 • detailní analytika tarifikačních dat
 • - analýzy nad pobočkovými a účastnickými parametry
 • - časové analýzy
 • - analýzy nad volanými čísly
 • - analytika podezřelých volání, sledování účastnických skupin a poboček
 • - analytika a zpracování soukromých volání
 • - neomezené možnosti analýz pomocí systémových podmínek a systémových přepočtů cen
 • reporty a exporty do souborů
 
 

SAS Accounting Limit Monitor

SAS-PBX Limit Monitor

 • hlídání limitů volání pro definované skupiny hierarchie
 • průběžná kontrola firemních nákladů
 • předplacené karty
 • přímá změna oprávnění pobočky při překročení limitu
 • notifikace účastníků nebo kompetentních osob
 
 

SAS Agenda

SAS-PBX Evidence informacíSAS-PBX Servisní požadavky

 • vedení agendy pobočkových a technických informací
 • - tarify operátorů, typy telefonních přístrojů, sériová čísla, čísla SIM karet, PUK
 • - množství a význam informací je uživatelsky definovatelný
 • vedení servisních požadavků formou tasků
 • - přehledná historie
 • - organizace práce ve skupině uživatelů
 • - zadávání servisních požadavků účastníky z aplikace SAS webDIR
 
 

SAS Event Monitor

SAS-PBX Modul SAS Event Monitor

 • přehled aktuálních alarmů
 • přehled alarmů v hierarchii hardwarové konfigurace ústředen
 • přehled blokovaných EQU (pobočky a route)
 • přesná identifikace alarmu postupným vnořováním do hierarchie systému
 • seznam účastníků zasažených poruchovým stavem (kritické útvary, ...)
 
 

Další vlastnosti systému

 • uživatelské rozhraní je realizováno v internetovém prohlížeči
 • připojení ústředen CISCO, MITEL, MD110 přes TCP/IP
 • přímá vazba systému na personalistiku firmy (zasílání reportů o stavech zaměstnanců)
 • inicializace databáze dle stávajícího stavu ústředny
 • prohlížení stavu ústředny bez nutnosti stálého přihlášení
 • řazení, hledání, kontrola integrity a další operace s relačními tabulkami
 • exporty z relačních tabulek do různých formátů (csv, txt, ...)
 • při chybě prováděných příkazů, systém uvede stav ústředen do původního stavu
 • synchronizace systémového času a datumu na ústřednách MD110 dle serveru SAS-PBX
 • autorizace a logování operací (je uložen datum, čas a uživatel změny nebo zápisu)
 • rozsáhlý systém uživatelských práv umožňující rozložení práce mezi uživatele

Kam pokračovat?